Enighet med Fiskarorganisasjonenes Arbeidsgiversammenslutning (FA)

Det er enighet mellom Fiskarorganisasjonenes Arbeidsgiversammenslutning og Handel og Kontor i Norge (HK) vedrørende revisjon av overenskomsten for Norges Fiskarlag m/fl.

Partene førte forhandlinger den 17. oktober og enighetsprotokoll forelå i dag 20. oktober.

Når det gjelder økonomi gis ett 1 lønnstrinns opprykk til alle fra 1. juli 2006, lønnsplanene justeres med det samme. Det gis ytterligere ett 1 lønnstrinn opprykk til alle fra 1. januar 2007, lønnsplanen endres også her tilsvarende.

Utover dette skal partene jobbe videre gjennom et partsammensatt utvalg som har i mandat å foreta en gjennomgang av overenskomstens lønnssystem og lønnsbestemmelser. Det skal også jobbes i et eget utvalg om kostnader knyttet til bredbånd/telefonordning.

Det er foretatt mindre tekniske/redaksjonelle justeringer.

Du kan laste ned protokollen ved å klikke på link i høyre meny. For å laste ned protokollen må du være innlogget som HK-medlem.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?