Forhandlingsstart Norges Fiskarlag m/fl.

Det er forhandlingsstart om overenskomsten for Norges Fiskarlag m/fl. i morgen 17. oktober.

Det er satt av en dag til forhandlingene om denne overenskomsten som er en del av Fiskarorganisasjonenes Arbeidsgiversammenslutning.

HK vil komme tilbake med mer informasjon når det foreligger en avklaring i forhandlingene.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?