Globaliseringskonferansen

 

Den store Globaliseringskonferansen er fra torsdag 19. oktober – søndag 22. oktober i Folkets Hus i Oslo. I 2004 var det ca 2000 deltakere. Det blir ca. 60 ulike møter fra stormøter eller seminarer som omhandler en rekke spørsmål.

For mer informasjon og program går du til www.globalisering.no. Her kan du også melde deg på. Under følger en oversikt over møter som omhandler fagbevegelse, velferd, pensjon og EUs tjenestedirektiv.

Fredag 20. oktober kl 10 12:

Har Norge råd til mer velferd?
Debatt om skattepolitikk og bruk av oljepenger. Tolkning av handlingsregel er sentral i forhold til offentlig velferd. Vil økt satsing på velferd nødvendigvis bety økt rente? Er stramme budsjetter en nødvendighet for norsk økonomi?
Rundebordskonferanse: Jan Davidsen, leder i Fagforbundet, Torstein Dahle, leder i RV, Randi Reese, leder av FO, Per Olav Lundteigen, SP, Stein Reegård, sjefsøkonom i LO.
Arrangør: Styret
Sted: Sal A

Fredag 20. oktober kl 1330 1530: Stormøte

Fri flyt om EUs tjenestedirektiv og kampen mot sosial dumping
EUs statsledere har kommet med et forslag til Tjenestedirektiv som skal behandles før jul. Hensikten er å øke konkurransen i et voksende tjenestemarked. Soria Moria-erklæringen åpner for at Norge kan benytte seg av vetoretten i EØS-avtalen dersom direktivet vil føre til sosial dumping. Stormøtet vil belyse ulike sider av EUs tjenestedirektiv.
Innledere: Christophe Ventura, Attac Frankrike, Eva.-Britt Svensson, EU parlamentsmedlem, Kartika Liotard, det nederlandske sosialistpartiet, Stein Kristiansen, nestleder Handel&Kontor, Roar Eilertsen, De Facto.
Arrangør: Nei til EU, For Velferdsstaten og Attac
Sted: Sal B

Fredag 20. oktober kl 16 18

Kampen mot sosial dumping i Norge.
Etter mai 2004 har arbeidsinnvandringen fra de nye EU-landa økt betydelig både i Norge og resten av vest-Europa. Arbeidsgiverne og NHO har sett sin mulighet til å drive fagbevegelsen på defensiven. Fagbevegelsen i Norge og resten av EU diskuterer hvilke tiltak som er nødvendig for å sikre velferden og faglige rettigheter. EUs forslag til tjenestedirektiv har aktualisert debatten om hvilke tiltak som er mulig å gjennomføre i EU/EØS.
Innledere: Jorid Tveite, Norsk H&R, Heidi Larsen, nestleder LO Trondheim,  Kjell Skjærvø, spesialrådgiver FF, Trond Løvstakken, El&It, Stein Stugu, De Facto, Einar Stueland, LO adv.
Arrangør: Styret
Sted: Sal A

Renasjonaliser Statoil! En oljepolitikk for mennesker ikke profitt for global kapitalisme
Privatiseringen av Statoil i 2001 var en oljerevolusjon. En renasjonalisering av selskapet vil også være en revolusjon, men denne gang til beste for samfunnet. Selskapet er i hovedsak solgt til utenlandske investorer som har "stukket" av med et utbytte på over 7 milliarder kroner. Sterke krefter ønsker å privatisere ytterligere. Hva vil egentlig samfunnet med Statoil?
Innledere: Terje Nustad, forbundsleder i SAFE, Helge Ryggvik, forsker
Arrangør: SAFE
Sted: Rom 2

Lørdag 21. oktober kl 10 12:

Framtidas pensjoner
Regjeringa forbereder en stortingsmelding på pensjon som skal følge opp pensjonsforliket fra mai 2005. Bjarne Håkon Hansen har sagt at NOU vil bygge på forliket om endring fra besteårsregel til alleårsregel, delingstall og indeksering. Vil nåværende AFP ordning videreføres etter 2010?
Innledere: Arne Byrkjeflot, leder i LO Trondheim, Karin Andersen, stortingsrepresentant for SV, Anne Karin Bråthen, forbundsstyremedlem i NKI.

6-timersdagen gull verdt!
6-timersdagen – gull verdt! Har Norge råd? Er jobben livets viktigste innhold? Den ukjente historien til 6-timersdagen i Norge og USA blir presentert på dette møtet, og vi vil ta opp rollen til både myndighetene og partene i arbeidslivet. Lysbildeforedrag ved For 6-timersdagen.
Innledere: Astri Melheim og Maren Rismyhr fra For 6-timersdagen.
Arrangør: Kvinner på tvers
Sted: Blå Salong

Saker jag inte forstår – och personer jag inte gillar
Journalisten og forfatteren Lena Sundstrøm har fått enormt god mottakelse på den svenske venstresiden med boken "Saker jag inte forstår – och personer jag inte gillar". Det er et morsomt, ironisk og veldokumentert oppgjør med avreguleringen av Sverige. Hun viser hvordan nyliberalistenes påstander og løfter ikke holder og hvordan politikerne systematisk har brutt løfter. Foredrag / kåseri.
Innleder: Lena Sundstrøm
Møteleder: Asbjørn Wahl, For Velferdsstaten
Arrangør: Styret
Sted: Rom 5 (starter kl 10.00)

Lørdag 21. oktober kl 1330 1530: Stormøter

Soria Moria ett år etter. Ny kurs?
Eit år har gått sidan den raud-grøne regjeringa kom til makta med mandat om ny politisk kurs. Solidaritetsorganisasjonane og fagrørsla går i dialog med regjeringspartia for å gje ei konstruktiv tilbakemelding om året som har gått og vegen vidare.
Innledere: Alf Ivar Samuelsen, Senterpartiet, Ågot Valle, SV, Marianne Aasen Agdestein, Arbeiderpartiet, representant fra regjeringen, Kleiv Fiskvik, leiar av LO i Oslo, Marte Nilsen, leiar av Attac Norge, Elysabeth Peredo, Fundacion, Solon Bolivia, Shalmali Guttal, Focus on the Global South
Arrangør: Attac
Sted: Sal B

Arrangør: Styret
Sted: Sal A

Lørdag 21. oktober kl 16 18:

Frp-koden
Hva skyldes Frps formidable framgang? Har Carl I. Hagen skapt det nye arbeiderpartiet? Magnus Marsdals kommende bok "Frp-koden" om det muligens kan være noe venstrepartiene, fagbevegelsen og kultureliten gjør litt galt i møtet med høyrepopulismen.
Magnus E. Marsdal, skriver bok om Frp-koden, Lill Sæther, fagforeningsleder i NTL, representant fra Arbeiderpartiet er invitert
Arrangør: Manifest
Sted: Sal B
 
Søndag 22. oktober kl 10 12
 
Hvor går EU videre?
EU-grunnloven er parkert og misnøyen mot EU er økende blant innbyggerne. EU har tenkepause for å finne ut av grunnlovsforslagets videre skjebne. De fire friheter varer, tjenester, kapital og arbeidskraft ble viet stor plass i forslaget. Er folk lei av en entydig nyliberal politikk?
Innledere: Maria Walberg, leder i Internasjonalt utvalg i Nei til EU, Peter Gustavsson, EU-kritikerna (Sverige), Helene Bank, rådgiver for SPs stortingsgruppe, Audun Lysbakken, nestleder SV
Møteleder: Amund Vik, Ungdom mot EU
Arrangør: Nei til EU
Sted: Auditoriet

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?