Behandlingen av lærlingsaken utsatt

Yrkesopplæringsnemnda i Akershus vedtok i går å utsette behandlingen av den omstridte lærlingordningen i Norwegian til 5. desember.  I begrunnelsen fra nemnda heter det at sakspapirene ble sendt ut så sent, at det ikke ble mulig med en forsvarlig saksbehandling.

Til møtet 5. desember skal leder og nestleder i Yrkesopplæringsnemnda sammen med administrasjonen vurdere om flyselskapets opplæringsplan holder mål i forhold til intensjonen bak lærlingordningen.
 
Inntil et nytt vedtak foreligger får Norwegian ikke anledning til å tegne nye lærekontrakter.
 
Imidlertid ble det gjort et unntak for fem lærlinger som har "stått på vent". De kan nå tegne lærekontrakt med Norwegian. 

Krav til Norwegian
Både Nemndas leder Kari Hauge (LO), Astrid Huitfeldt (AP) og nemndas lærlingrepresentant Svein Morten Skogvold sa på møtet at de forventer betydelige endringer i Norwegians lærlingordning før en eventuell godkjenning fra deres side blir gitt.
 
Det gjelder følgende tre punkter:
• Sammensetning og innhold i de enkelte opplæringsmoduler må endres
• Større kontroll av hvor mange lærekontrakter Norwegian tegner
• 20-årsgrensen på lærlingene må oppmykes 

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?