Strategi for norsk luftfart

HK deltok på møte i regi av Samferdselsdepartementet om å utvikle en strategi for norsk luftfart i går 7. november.

Fra HK deltok 1. nestleder Stein Kristiansen og faglige sekretær Egil Chr. Bøckmann. Møtet markerte startskuddet på det som skal bli en strategi for norsk luftfart.

De som deltok var de ikke statlige aktørene i luftfarten, deriblant også fagorganisasjoner og diverse andre aktører som har bindeledd til norsk luftfart.

Møtet varte fra 09.00 16.00 og ble avholdt på Folkets Hus i Oslo. Det var mange innledninger med ulike innfallsvinkler. Samferdselsminister Liv Signe Navarsete var til stede.

HK vil følge opp gjennom å komme med innspill innen fristen som er satt til 1. desember. Det arbeides med et felles utspill fra LO.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?