Mekling for Norsk Sykepleierforbund mandag

Det blir mekling mellom HK og Norsk Sykepleierforbund (NSF) mandag 4. desember. Meklingen starter klokken 10.00. med frist for enighet klokken 24.00. Meklingen foregår parallelt med Parat.

Meklingen kommer etter at lønnsforhandlingene 8. og 9. november ikke førte fram. Etter å ha blitt avvist på de fleste punkter, valgte Handel og Kontor å bryte forhandlingene med NSF.

De viktigste kravene foran meklingen mandag er:

Stillingsgrupper og lønnspolitikk
HK er ikke fornøyd med stillingsgrupperingene og kompetansekravene som stilles per i dag. Generelt er medbestemmelse og innflytelse over de ansattes lønns- og arbeidsvilkår viktig for oss. HK krever derfor reell medbestemmelse og forhandlingsrett ved utarbeidelse av NSFs lønnspolitikk, herunder blant annet fastsettelse av kriteriene for stillings- og lønnsinnplassering.

Seniorpolitikk
Arbeidsgiver har fremmet krav om endringer i de seniorpolitiske tiltakene. En forutsetning fra HK for å akseptere endringene, er en protokolltilførsel der det fremgår at NSFs tidligere praksis i forhold til seniorpolitikk skal legges til grunn når fremtidige individuelle avtaler inngås. I tillegg krever vi at avtaler inngått før 1. november 2006, ikke forringes.

Lønnsregulering
NSF avviste under forhandlingene HKs krav til lønnsregulering. Våre krav til lønnsregulering har sammenheng med de allerede innførte stillingsgruppene, samt utvikling av den fremtidige lønnspolitikken. 

HKs forhandlingsleder under meklingen er regionsekretær i HK-region Øst Bjørn Mietinen.

Vi vil komme tilbake med mer informasjon når det foreligger en avklaring i meklingen mandag.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?