Utfordringer i framtida

I forbundsstyrets møte 31.januar d.å. ble dokumentet; "Utfordringer i framtida Hvordan er HK beredt til å møte dem?", vedtatt sendt ut til regionsorganisasjonene og Sammenslutningen av Landsomfattende Avdelinger (SLA) for behandling. 

Diskusjonsopplegget vil inngå som en del av forberedelsene til landsmøtet i 2008, og forbundsstyret vil i nær framtid vedta så vel forslagsfrister som fullmaktsfrister for regionsorganisasjonene og SLA.

Regionsorganisasjonene og SLA må selv ta stilling til om de vil sende det ut til avdelinger, klubber eller bransjegrupper for behandling. 

Det er regionsorganisasjonenes og SLAs ansvar å planlegge slik at den organisasjonsmessige behandlingen av dokumentet følger forslagsfristen til landsmøtet.

Du kan laste ned diskusjonsheftet og medfølgende A-rundskriv ved å klikke lenken til høyre.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?