HK med brev til AP, SV og SP

 

KrF har fremmet dokument 8- forslag om tiltak for å unngå omgåelse av åpningstidsbestemmelsene i lov om helligdager og helligdagsfred. HK støtter forslaget og har skrevet brev til AP, SV og SPs representanter.

Det er May-Helen Molvær Grimstad, Dagrun Eriksen og Ingebrigt S. Sørfonn som ber om tiltak for å unngå omgåelse av åpningstidsbestemmelsene i lov om helligdager og helligdagsfred.

I forslaget viser KrF til at enkelte kjeder og butikker har holdt sine mange og store utsalgssteder åpent syv dager i uken året rundt. Disse aktørene definerer sine utsalgssteder som plantevarehus, og likestiller seg med hensyn til åpningstider med gartnerier og hagesentre som selger blomster, planter og andre hageartikler – og som således er unntatt fra åpningstidsbestemmelsene.

Forslaget viser også til at HK har anmeldt flere av de utsalgsstedene som etter HKs oppfatning har brutt regelverket, men uten at dette har blitt fulgt opp.

HK ber i sitt brev AP, SV og SP om å støtte forslaget til KrF. Forslaget munner ut i forslag om at "Stortinget ber Regjeringen gjennom forskrift hindre omgåelse av åpningstidsbestemmelsene i lov om helligdager og helligdagsfred."

Du kan laste ned brevet i høyre meny samt klikke på relevante lenker.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?