Tarifforhandlingene startet i dag

 

Forhandlingene i mellomoppgjøret 2007 mellom LO og NHO startet i dag torsdag 15. mars kl. 11.00. LOs forhandlingsdelegasjon ledet av konstituert LO-leder Roar Flåthen overleverte vedtaket fra LOs representantskap 27. februar.

I dag møttes konstituert LO-leder Roar Flåthen og NHOs administrerende direktør Finn H. Bergesen for å orientere om partenes syn foran årets mellomoppgjør. 

Forhandlingene starter i neste uke.

På vegne av LOs forhandlingsdelegasjon overrakte Roar Flåthen vedtaket fra LOs representantskap og orienterte om LOs krav foran oppgjøret.

– Vi skal ha vår del av verdiskapingen og krever en kjøpekraftsøkning for alle medlemmene. Det betyr at alle skal ha et generelt tillegg. Vi skal gjøre et spesielt løft for de lavtlønte og vil prioritere likelønn, sa Flåthen som understreket at dette er snakk om et mellomoppgjør.

På møtet i dag redegjorde LOs sjefsøkonom Stein Reegård og spesialrådgiver i NHO, Olav Magnussen om den økonomiske situasjonen.  Forhandlingene starter i neste uke i NHOs lokaler i Sørkedalsveien 10A.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?