Valgfrihet for hvem?

"Prinsippene som ligger til grunn for pensjonsreformen er at det skal lønne seg å jobbe lengre og straffe seg å gå av tidlig. Dette er motstridene til tanken bak AFP," heter det i en uttalelse fra LO-utvalget i Coop Trondos som oppfordrer til politisk markering 9. mai.

Uttalelse vedtatt årsmøtet til LO-utvalget i Coop Trondos onsdag 21.mars 2007:

Valgfrihet for hvem?

De fleste som har en jobb å gå til ønsker å jobbe så lenge de har helse til det. Avtalefestet pensjon (AFP) gir de som ønsker det en mulighet til å gå av tidligere, helt eller delvis, rett til å gjøre dette uten å tape økonomisk på det.

I Stortingsmelding 5 foreslår regjeringen at det skal innføres en tidligpensjon for alle. Alle skal kunne gå av ved 62 år, men for denne førtidspensjon skal pengepisken svinges og du skal betale med at alderstrygda reduseres tilsvarende. Pensjonisten mister fem opptjeningsår og pensjonen som er opptjent må deles på fem flere år. Pensjonen reduseres ikke bare til du blir 67 år, men livet ut.

Prinsippene som ligger til grunn for pensjonsreformen er at det skal lønne seg å jobbe lengre og straffe seg å gå av tidlig. Dette er motstridene til tanken bak AFP.

Regjeringen sier at de er villig til å lovfeste dagens statlige bidrag til ordningen og øke summen i takt med antall 62 åringer med rett til AFP. Men dette er langt fra nok til å dekke opp det tapet AFP-pensjonistene vil oppleve i det nye systemet.

Etter hvert som levealderen øker, reduseres pensjonene tilsvarende. Videre blir det en systematisk underregulering av pensjonene ved at den ikke lenger skal følge lønnsutviklingen i samfunnet, men et gjennomsnitt av pris- og lønnsvekst.

De med best helse og feitest lommebok er vinnerne i dette systemet, mens de som ikke klarer å stå i jobb lenge nok til å motvirke alle innsparingsgrepene, er taperne.
Dette er grovt urettferdig, og årsmøtet til LO-utvalget i Trondos forventer at regjeringen tar ansvar og stopper galskapen før det er for sent!

-Bjarne, vi er lei av festtaler om „valgfrihet“ kun for de rikeste og med best helse.

9. mai 2007 er det landsdekkende politisk streik!
LO-medlemmene er klar til kamp for å stoppe pensjonsranet!

LO-utvalgets årsmøte
Trondos

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?