Ber om bistandsforhandlinger

HK har bedt om bistandsforhandlinger i mellomoppgjøret med Nor-Cargo.

HK og Nor-Cargo kom ikke i mål med mellomoppgjøret fredag 20. april og partene er derfor enige om å søke bistand fra LO Stat og Navo.

-Årsaken til dette er at vi ikke en gang kom til forhandlingsbordet, sier forhandlingsleder Karin Solum. -Vi skulle i utgansgpunktet vært ferdig til i dag mandag morgen klokken 08.00, forteller hun.

Årsaken til at Nor-Cargo ikke vil forhandle, er at de ikke anerkjenner HK som forhandlingsmotpart. Nor-Cargo vil kun forhandle direkte med de tillitsvalgte i bedriften og dermed ikke med HK hva angår B-delen i avtalen.

Partene har fått frist til 25. april kl. 16.00 for å bli ferdig med bistandsforhandlingene. Men HK avventer ssamtidig LO Stat og Navo når det gjelder når forhandlingene kan finne sted.

Tidspunktet for når bistandsforhandlingene kan starte er nemlig avhengig av når LO Stat og Navo kan stille ressurser til rådighet.

Vi vil komme tilbake med mer informasjon straks det foreligger noe nytt.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?