Enighet innen SAMFO

Mandag 16. april ble det etter kort tids forhandlinger enighet i mellomoppgjøret mellom LO/SAMFO.

For HKs del omfatter enigheten følgende ulike overenskomster:

Landsoverenskomsten HK/SAMFO:
Det gis et generelt tillegg på kroner 3,50, hvilket tilsvarer en økning på kroner 569,- per måned. Overenskomstens minstelønnssatser 1 5 og ungdomssatsene heves med ytterligere kroner 1,-, samlet kroner 4,50.
Dette tilsvarer en økning på kroner 731,- per måned.

Disse endringene gjelder også for trinn 1 5 og ungdomssatsene i det stillingsvurderte lønnssystemet. De øvrige satsene reguleres her tilsvarende det generelle tillegget.

Lederoverenskomsten HK/SAMFO:
Det gis et generelt tillegg på kroner 3,50. Basislønna økes med kroner 13.260,- til kroner 309.660,- inkludert det generelle tillegget.

Overenskomsten for Coop NKL BA / Coop Norge AS m.fl:
Det gis et generelt tillegg på kroner 3,- tilsvarende 487,50 per måned.

Overenskomsten for Ledere i Coop Norge AS m.fl:
Det gis et generelt tillegg på kroner 3,- tilsvarende 487,50 per måned.

Overenskomst for SAMFO bensinstasjoner:
Her gis det samme tillegget som på NHO-området, altså et generelt tillegg på kroner 2,50- samt et lavlønnstillegg på kroner 1,-. Dette tilsvarer kroner 569,- per måned.

Overenskomst for Boligbyggelaget USBL:
Det gis et generelt tillegg på kroner 2,50- tilsvarende 406,- per måned.

Protokoll er undertegnet.
Tilleggene gjøres gjeldende med virkning fra 1. april 2007.
Gjensidig svarfrist er 24. april 2007.

Et godt tillegg
Dette må betraktes som godt tillegg, og det oppfordres til å bruke dette i vervesammenheng for å vinne nye medlemmer. Gå i den anledning gjerne inn på vår nettside: ./verv

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?