Satsheving Standardoverenskomsten

Det ble fredag 27. april ført forhandlinger med NHO vedrørende heving av satsene i Standardoverenskomsten.

Forhandlingene ble gjennomført med NHO uten konfliktrett. Resultatet ble at alle satsene heves med kroner 3,50 per time, tilsvarende 569,- per måned fra 1. april.

Dette er i realiteten det generelle tillegget som ble gitt i LO/NHO oppgjøret på kr 2,50 + lavlønnstillegget på kr 1,-.

Garantisatser Standardoverenskomsten 1. april 2007:

Lønnsgruppe 1                     Under 18 år 16 101,- Over 18 år 18 695,-

Lønnsgruppe 2                     0 år 19 273,-

                        1 år 20 089,-

                        4 år 21 288,-

Lønnsgruppe 3                     0 år 20 330,-

                        1 år 21 163,-

                                               4 år 22 538,-

Lønnsgruppe 4                     0 år 21 490,-

                        1 år 22 286,-

                                               4 år 23 729,-

Alle medlemmer omfattet av Standardoverenskomsten som 31. mars hadde månedslønn under nytt satsnivå, skal ha sin lønn regulert opp til de nye satsene.

Satsøkningen kan innebære at den personlige lønnsandelen (lønn utover

satslønn) reduseres. Deretter tilkommer lokale lønnstillegg i den enkelte bedrift.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?