Tariffoppgjøret 2007 LO – HSH

Tariffoppgjøret mellom LO og Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH) starter med overlevering av krav i dag den 10. april. Det er foreløpig satt av to dager, den 12. og 13. april, til forhandlinger mellom partene.

Årets tariffoppgjør er et mellomoppgjør og det er dermed LO som forhandler på vegne av forbundene. HK vil komme tilbake med mer informasjon på nett og ordinær tariffinformasjon til tillitsvalgte så snart det foreligger en avklaring i forhandlingene.

Se også link i høyre meny til LOs tariffsider.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?