Ungdomssekretær i vikariat til 1.4.2010

Vår ungdomssekretær er i utdanningspermisjon, vi utlyser derfor ledig vikariat fra 1.9.2007 til 1.4.2010. 

Handel og Kontor i Norge har et aktivt ungdomsarbeid som består av ungdomstillitsvalgte og utvalg over hele landet. Ungdomsvirksomheten strekker seg over et stort saksfelt, og styres etter årlige handlingsplaner utarbeidet på en landsomfattende ungdomskonferanse.

Arbeidsoppgaver er i hovedsak:
• Koordinere og utvikle forbundets ungdomsarbeid
• Saksbehandling, møteforberedelse og gjennomføringsansvar overfor HKs ungdomsråd
• Være kursleder og veileder innen HKs ungdomsvirksomhet
• Planlegge og gjennomføre konferanser, vervekampanjer og aksjoner
• Representere HK i ulike sammenhenger, både overfor LO og andre organisasjoner, nasjonalt og internasjonalt
• Faglig rådgivning til elev- og studentmedlemmer i lov- og avtalespørsmål

Ønskede kvalifikasjoner:
• Organisasjonserfaring og kjennskap til fagbevegelsen 
• Evne til strategisk tenkning, og til å skape engasjement og begeistring
• God skriftlig og muntlig framstillingsevne både på norsk og engelsk
• Beherske bruk av data

Vi kan tilby:
• Gode muligheter til faglig og personlig utvikling
• Varierte og interessante arbeidsoppgaver
• Konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås av avdelingssjef Margit Glomm eller personalsekretær Vivi Gabrielsen, tlf 23 06 11 80.

Søknadsfrist er 25. juni 2007, og skriftlig søknad med CV sendes:
Handel og Kontor i Norge, v / Personalavdelingen, Youngs gate 11, 0181 Oslo
eller e-post: [email protected]

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?