Satsheving Bensinoverenskomsten

Det ble onsdag 20. juni ført forhandlinger med Bensinforhandlernes Bransjeforening (BBF) vedrørende heving av garantisatsene.

Forhandlingene ble gjennomført med BBF uten konfliktrett. Resultatet ble at alle satsene i overenskomsten heves med kroner 1,- per time, tilsvarende 162,50 per måned fra 1. mai 2007.

Dette kommer i tillegg til de kroner 3,50 som ble forhandlet fram sentralt fra 1. april i år.

Brev til bedrifter som ikke er tilsluttet BBF vil bli sendt så snart nytt bilag foreligger.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?