Underskriftskampanje mot prostitusjon og menneskehandel

 

LO starter nå, etter initiativ fra LOs familie- og likestillingsutvalg, en underskriftkampanje på internett til bekjempelse av prostitusjon og menneskehandel. For hver underskrift gir LO kr 2,- til regjeringens ROSA-prosjekt. Kampanjen skal vare ut 2007.

HK deltar i LOs familie- og likestillingsutvalg gjennom 2. nestleder Peggy Hessen Følsvik.

Skriv under på oppropet her eller send meldingen ´opprop rosa ditt navn´ til 2400. Det koster 1,50 per melding.

I LOs Handlingsprogram for 2005-2009 står det at LO skal bekjempe prostitusjon og menneskehandel. I arbeidet med å følge opp dette, har vi vært på besøk hos mange aktører som jobber med de prostituerte og ofrene for menneskehandel, deriblant ROSA-prosjektet.

Du kan lese mer om prosjektet og skrive under på oppropet ved å klikke på lenke i høyre marg.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?