Fare for streik mandag

Det er fare for streik fra mandag 20. august ved Teleteam AS, Dronningens gate 2A, Kristiansand. Til sammen 12 HK-medlemmer kan være i konflikt med bedriften hvis ikke tariffavtale undertegnes.

Handel og Kontor i Norge (HK) fremmet første gang krav om tariffavtale ved bedriften allerede 28. august i 2006. Siden den tid har det vært gjennomført flere møter med bedriften, og etter et eierskifte ved nyåret ga HK bedriften ytterligere tid før kravet om tariffavtale ble endelig fremmet.

Men på mekling 18. juli nektet selskapet å skrive under på tariffavtalen. HKs avtalekrav er identisk men den tariffavtalen som er inngått med arbeidsgiverorganisasjonen HSH, og som benyttes ved samtlige andre lignende bedrifter HK har inngått tariffavtale med.

Handel og Kontor i Norge (HK) er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge og har til sammen 60.000 medlemmer innen handels-, industri,- håndverk,- bank,- forsikrings,- transport- og servicevirksomhet.

Forbundet organiserer 12 av de ansatte ved bedriften og HKs medlemmer utgjør kjernen av de ansatte. Teleteam er et telemarketingselskap med hovedkontor i Kristiansand. Som jobber med salg, hovedsakelig mot privatmarkedet i mange ulike bransjer. Teleteam har spesialisert seg på å ringe til private husholdninger.

Fra forbundets side er vi kjent med at det i denne bransjen er høy utskiftning av ansatte, og dels uryddige arbeidsforhold. Det er derfor viktig for HK å få opprettet tariffavtale med denne type virksomheter. HKs medlemmer ønsker gjennom en tariffavtale å få skriftlig garantert de av arbeidslivets goder og spilleregler som gjelder for de fleste abeidstakere i dag. Det gjelder eksempelvis retten til tariffestet lønn, 5. ferieuke, nedsatt arbeidstid, ubekvemstillegg, lønnsgarantiordninger og lignende.

Det er HKs regionsekretær i HK – region Agder og Rogaland, Geir Løland, som har ført saken for HKs medlemmer overfor bedriften. Fra HKs side mener vi en streik vil være høyst unødvendig – og oppfordrer på det sterkeste bedriften til å skrive under på tariffavtalen innen mandag.

Bedriften er ikke medlem av noen arbeidsgiverforening.

Kontaktpersoner for pressen:
• regionsekretær Geir Løland, telefon 51500226 / 90825723
• avdelingsleder informasjon (hovedkontoret) Ove Magnus Halkjær, telefon 23061214 / 90854418

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?