Streik ved Teleteam AS fra i dag

Det er streik fra klokken 09.00 i dag mandag 20. august ved Teleteam AS, Dronningens gate 2A, Kristiansand. Til sammen er 12 HK-medlemmer i konflikt med bedriften for å få tariffavtale.

De ansatte ønsker tariffestede lønns- og arbeidsvilkår på lik linje med andre ansatte i Norge. HKs krav til tariffavtale er Landsoverenskomsten med HSH, en tariffavtale identisk med den forbundet har opprettet med flere tusen andre bedrifter i Norge.

– Ingen vil ha en streik, men når ledelsen ikke vil skrive under på tariffavtalen vi har krevd, må vi bruke de midlene vi har, sier tillitsvalgte Zuzanne Langemyr til forbundets fagblad HK-Nytt i dag.

HKs medlemmer ønsker gjennom en tariffavtale å få skriftlig garantert de av arbeidslivets goder og spilleregler som gjelder for de fleste abeidstakere i dag. Det gjelder eksempelvis retten til tariffestet lønn, 5. ferieuke, nedsatt arbeidstid, ubekvemstillegg, lønnsgarantiordninger og lignende.

Handel og Kontor i Norge (HK) fremmet første gang krav om tariffavtale ved bedriften allerede 28. august i 2006. Siden den tid har det vært gjennomført flere møter med bedriften, og etter et eierskifte ved nyåret ga HK bedriften ytterligere tid før kravet om tariffavtale ble endelig fremmet.

På mekling 18. juli nektet selskapet å skrive under på tariffavtalen. HK hadde i tillegg et møte med bedriften senest fredag 17. august. Også da nektet bedriften å skrive under på tariffavtale.

Vi ønsker felles kjøreregler, regler som begge parter kan forholde seg til, sier tillitsvalgte Zuzanne Langemyr.

Handel og Kontor i Norge (HK) er tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge og har til sammen 60.000 medlemmer innen handels-, industri,- håndverk,- bank,- forsikrings,- transport- og servicevirksomhet.

Forbundet organiserer 12 av de ansatte ved bedriften og HKs medlemmer utgjør kjernen av de ansatte. Teleteam er et telemarketingselskap med hovedkontor i Kristiansand. Som jobber med salg, hovedsakelig mot privatmarkedet i mange ulike bransjer. Teleteam har spesialisert seg på å ringe til private husholdninger.

Fra forbundets side er vi kjent med at det i denne bransjen er høy utskiftning av ansatte, og dels uryddige arbeidsforhold. Det er derfor viktig for HK å få opprettet tariffavtale med denne type virksomheter.

Det er HKs regionsekretær i HK – region Agder og Rogaland, Geir Løland, som har ført saken for HKs medlemmer overfor bedriften. Fra HKs side mener vi en streik er høyst unødvendig – og oppfordrer på det sterkeste bedriften til å skrive under på tariffavtalen for slik å få avsluttet konflikten.

Bedriften er ikke medlem av noen arbeidsgiverforening.

Kontaktpersoner for pressen:
• regionsekretær Geir Løland, telefon 51500226 / 90825723
• avdelingsleder informasjon (hovedkontoret)
Ove Magnus Halkjær, telefon 23061214 / 90854418

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?