Streiken trappes opp

 

Fra i dag fredag 24. august er ytterligere fire ansatte ved Teleteam i streik. Dermed er 16 ansatte nå i konflikt med arbeidsgiveren i kravet for tariffavtale.

Det var mandag 20. august at 12 HK-medlemmer gikk ut i konflikt ved Teleteam AS, Dronningens gate 2A, Kristiansand. De ansatte ønsker å få en tariffavtale på lik linje med andre ansatte i Norge. HKs krav til tariffavtale er en tariffavtale identisk med den forbundet har opprettet med flere tusen andre bedrifter i Norge.

HKs medlemmer ønsker gjennom en tariffavtale å få skriftlig garantert de av arbeidslivets goder og spilleregler som gjelder for de fleste arbeidstakere i dag. Det gjelder eksempelvis retten til tariffestet lønn, 5. ferieuke, nedsatt arbeidstid, ubekvemstillegg, lønnsgarantiordninger og lignende.

Handel og Kontor i Norge (HK) fremmet første gang krav om tariffavtale ved bedriften allerede 28. august i 2006. Siden den tid har det vært gjennomført flere møter med bedriften. Det kan synes som bedriften bevisst over tid har trenert kravet om tariffavtale.

På mekling 18. juli nektet selskapet å skrive under på tariffavtalen. HK hadde i tillegg et møte med bedriften senest fredag 17. august. Også da nektet bedriften å skrive under på tariffavtale. Det har siden dette ikke vært noen kontakt mellom partene.

Teleteam er et telemarketingselskap med hovedkontor i Kristiansand. Som jobber med salg, hovedsakelig mot privatmarkedet i mange ulike bransjer. Fra forbundets side er vi kjent med at det i denne bransjen er høy utskiftning av ansatte, og dels uryddige arbeidsforhold. Det er derfor viktig for HK å få opprettet tariffavtale med denne type virksomheter.

Bedriften er ikke medlem av noen arbeidsgiverforening.

Kontaktpersoner for pressen:
• regionsekretær Geir Løland, telefon 51500226 / 90825723
• avdelingsleder informasjon (hovedkontoret)
Ove Magnus Halkjær, telefon 23061214 / 90854418

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?