Seminar om fagbevegelsens arbeid for etisk handel

Initiativ for Etisk Handel og LO holder seminar om fagbevegelsens arbeid for etisk handel i Folkets Hus, Oslo 27. september.  Stephanie Barrientos, forsker ved britiske Institute of Development Studies (IDS), vil innlede om virkningene av etisk handel for arbeidstakerne.

Ethical Trade Initiative (ETI) i England har lagt fram en forskningsrapport om effektene av etisk handel. Studien har pågått over tre år. Konklusjonene viser at Code of Conduct (etiske retningslinjer for innkjøp) har ført til bedring i helse miljø og sikkerhet, mindre barnearbeid, overtid, og større grad av minimumslønn og sosiale goder. Etiske retningslinjer for innkjøp har derimot ikke bedret seg mye når det organisasjonsfrihet og diskriminering på arbeidsplassene. IEH ønsker å styrke fokuset på fagforeningsfrihet og fagforeningens rolle i etisk handel.

Om innlederene:
Stephanie Barrientos er forsker ved britiske Institute of Development Studies (IDS) og har hatt hovedansvaret for forskerteamet som har utført undersøkelsen for Etnical Trade Initiative i England. Hun vil på seminaret belyse nærmere funnene i forskingsrapporten og se på noen av årsakene til hvorfor det er så liten grad av fagorganisering i de bedriftene som har innført retningslinjer for innkjøp. Foredraget til Stephanie Barrientos vil bli simultan oversatt.

Leder av Internasjonal avdeling Karin Beate Theodorsen vil ta opp faglige og globale utfordringer for fagbevegelsen. Kan Etisk Handel være et viktig redskap for faglig organisering? Hvordan kan vi stå sammen med arbeidstakere i sør for bedre arbeidsforhold?

Bama importerer bananer fra en rekke leverandører i Mellom og Sør-Amerika. I flere av disse landene er arbeids- og levevilkårene utilfredsstillende. Elendige sosiale forhold, ingen respekt for faglig organisering og klare brudd på menneske-rettighetene er daglige problemer. Bama har ansatt tidligere regionsansvarlig i ILO, Magne Svartbekk for å gjennomgå alle leverandører i regionen som Bama har avtale med. I dette arbeidet legges det særlig vekt på å bedre dialogen mellom arbeidsgiver og fagforening. Magne Svartbekk vil på seminaret redegjøre for Bamas arbeid i Mellom-Amerika. Magne Svartbekk er rekruttert fra LO og har arbeidet i FFI og ILO i mange år.

Seminaret vil være åpent for alle interesserte, men målgruppen er tillitsvalgte i fagbevegelsen.

PROGRAM FAGBEVEGELSENS ARBEID FOR ETISK HANDEL FOLKETS HUS 27. SEPTEMBER 2007.

1200     Kaffe, rundstykker, mineralvann

1230     Velkommen v/Rita Lekang, LO sekretær

1235     Virkningene av etisk handel for arbeidstakerne v/Stephanie Barrientos, forsker ved britisk institute  of Development Studies.

1315     Hvordan kan Etisk Handel gi arbeidstakerne i sør økt faglig innflytelse? Hva kan LO gjøre? v/Karin Beate Theodorsen internasjonal sekretær LOs Internasjonale avdeling

1345     Bama, importerer bananer fra Sør-og Mellom-Amerika.

            Hvilke krav stiller Bama leverandørene/ bananplantasjene? v/Magne Svartbekk Corporate Social Resposibility (CSR) direktør i Bama

1430     Debatt spørsmål.

1500     Oppsummering v/Kristin Holter, Daglig leder i Initiativ for Etisk Handel.

Foredraget til Stephanie Barrientos vil bli simultan oversatt. 

Påmelding innen torsdag 20. september. Reise/opphold/tapt arbeidsfortjeneste må dekkes av den enkeltes klubb/avdeling/region. Send e-post til: LO Internasjonal avdeling: [email protected] eller til Initiativ for Etisk Handel:  [email protected]

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?