Streik ved Halden Bingo fra i dag

Det er streik ved Halden Bingo fra i dag mandag 1. oktober. Arbeidsgiveren møtte ikke opp da riksmeklingsmannen innkalte til mekling om tariffavtale.

Kampen for tariffavtale ved Halden Bingo har nå pågått siden våren 2006 da første krav om tariffavtale ble lagt fram. Også den gangen holdt det på å ende med streik, siden daværende eier Egil Hesland valgte å legge ned driften. Men arenaen ble overlatt til fire lag og foreninger i Halden som overtok arbeidsgiveransvaret i november i fjor.

Det har gjort situasjonen komplisert. De fire arbeidsgiverne valgte Arne Moe fra Kvik Halden som sin representant, men han har nektet å snakke både med oss og HK. På et møte i november i fjor uttalte han imidlertid at vi skulle få tariffavtale, men den har vi sett lite til, sier HK-medlem Vera Andreassen til HK-Nytt.

Hun har nå i stedet for tariffavtale sammen med sine kolleger mottatt oppsigelser. Den offisielle grunnen er at avtalen mellom Hesland og de fire lagene går ut 31. desember.

Vi anser oppsigelsen som usakelig, siden den så helt tydelig henger sammen med kravet om tariffavtale, sier HKs regionsekretær Bente Tandberg.

Under meklingen ventet Tandberg sammen med HKs medlemmer i over en time på arbeidsgiverens representant, Arne Moe, som ikke møtte opp og i tillegg hadde slått av mobiltelefonen.

Dermed er det streik ved Halden Bingo fra i dag 1. oktober. HK oppfordrer alle fagorganiserte til å støtte opp om streiken og dermed også retten til tariffavtale.

Du kan lese mer om saken ved å følge lenker i høyre meny. 

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?