Presentasjon Av De Factos utredning om franchise i varehandelen

Gjennom lang har det vært slik at media har vært opptatt av hva det er som skjer i virksomheter som har sin eksistens basert på franchisekontrakter. Et utall reportasjer har vært opptatt av de lønns- og arbeidsvilkår, som franchisetaker faktisk har, og om det er slik at det å bli franchisetaker veien, er veien man bør velge om man skal bli rik og vellykket.

På bakgrunn av den dekning som har vært gitt i media, og den debatt som har fulgt i kjølvannet av denne har Handel og Kontor i Norge bedt De Facto Kunnskapssenter for fagorganiserte om å gjøre en utredning for å komme dypere ned i sakskomplekset franchise i varehandel. Det er 20.000 franchisetakere i Norge, og 70-80.000 arbeidstakere som har sitt arbeid i franchisebedrifter. Begrepet franchise er ikke entydig definert i Norge. Dette er en amerikansk driftsform som har vært tilstede som fenomen i Norge i 30 år, og som har ekspandert voldsomt de siste årene.

Handel og Kontor i Norge har gjennom denne utredningen et mål om å komme under huden på hva franchise som driftsform faktisk er, og hvilke konsekvenser den gir for så vel franchisetakere og ansatte som er i et franchisesystem. Vi har i media valgt å bruke navnet slavekontrakter på franchisekontraktene, fordi de i mange tilfeller bidrar til å etablere lønns- og arbeidsvilkår, som ligger langt fra tarifferte lønns- og arbeidsvilkår, og  nærme det som kan kalles sosial dumping i et betydelig omfang. Dette er en driftsform som i alle sine forskjellige former bidrar til å undergrave fagbevegelsens kollektive avtalesystem, og som legger store hindringer i veien for fagbevegelsen når det kommer til det å kreve tariffavtaler.

Det er et system hvor mektige og rike franchisegiver kan gå inn og utøve all makt på linje med en ordinær arbeidsgiver men uten å ha arbeidsgiveransvar. Franchisetaker blir på sin side sittende med ansvaret i en kontrakt hvor vedkommende i praksis er uten makt.
Dette er forhold som vi ønsker å belyse, diskutere og gjøre noe med.

VELKOMMEN TIL RICA VICTORIA HOTELL ROSENKRANTZGT. 13, OSLO 21. NOVEMBER! KL.10.00 12.30

Rapporten vil bli lagt ut her på HKs nettsider kort tid etter presentasjonen.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?