Yorkshireskolen

Behovet for å kunne engelsk i faglig sammenheng bare vokser i forbindelse med den stadig økende internasjonaliseringen av arbeidslivet og globaliseringen av kapital. Grensen mellom privat og offentlig virksomhet utviskes kontinuerlig, slik at tillitsvalgte i nesten alle bransjer opplever samme behovet. I de siste årene har etterspørselen etter Yorkshireskolen vært så stor at vi setter opp to kurs igjen i år.

Kursene avholdes på følgende tidspunkt:

5. oktober 18. oktober og
26. oktober 8. november

Kursene går over 2 uker og avholdes i Yorkshire, England.

Kurset er et tilbud til tillitsvalgte, fortrinnsvis på lokalt nivå, som i sin situasjon som tillitsvalgt opplever et behov for å kunne forstå og gjøre seg forstått på engelsk. Det kan være

• tillitsvalgte i internasjonale konsern
• tillitsvalgte på flerspråklige arbeidsplasser
• tillitsvalgte på arbeidsplasser hvor engelsk er arbeidsspråk
• tillitsvalgte som er engasjerte i internasjonalt arbeid
• tillitsvalgte med en alminnelig interesse i globalisering og fagbevegelsens muligheter framover.
Målet med kurset er at deltakerne skal få:

• Muntlig og skriftlig trening i engelsk språk
• Økt ordforråd innenfor faglig og politisk engelsk
• Kjennskap til engelsk fagbevegelse og den politiske situasjonen i England
• Muligheten til å sammenlikne norske og engelske forhold
• Oppleve et engelsk sosialt- og kulturelt miljø.
Arbeidsspråket under hele kurset er engelsk. Det kreves at deltakerne har grunnleggende engelskkunnskaper og skal kunne delta i samtaler om dagligdagse emner. Det er ikke krav til forkunnskaper om fagbevegelsens spesifikke ordforråd eller til god skriftlig formuleringsevne på engelsk.

Veilederne er fra AOF Norge, York Associates og Bradford Trade Union Study Centre.

Uke 1 foregår på språkskolen i York, hvor deltakerne får intensiv språkundervisning i små grupper. Vektlagt blir konversasjon og ord og uttrykk som er sentrale i fagbevegelsen. Deltakerne får trening i å presentere seg selv, sine organisasjoner og sitt arbeid. Det er lagt opp til møter med tillitsvalgte lokalt for å få trening i å gjennomføre samtaler/intervjuer med engelskspråklige kollegaer. I tillegg er det satt av tid til pararbeid. Hvert par jobber med et utvalgt emne som de forbereder under York-uka gjennom selvstudier og stoffinnsamling.

Uke 2 er på et faglig studiesenter i Bradford. Her fordyper deltakerne seg i sine utvalgte emner gjennom feltarbeid i lokalmiljøet og intervjuer med lokale tillitsvalgte. Funnene blir sammenfattet i en rapport som presenteres skriftlig og muntlig. Deltakerne får veiledning men ingen direkte språkundervisning i løpet av denne uka.

Utenom undervisningen er det tilbud om frivillige kulturelle og sosiale arrangementer.

Deltakerne bor i engelskspråklige hjem under oppholdet i York og på hotell i Bradford.

Veilederne sørger for at det er mulighet til å praktisere engelsk muntlig fra det første møtet på Gardermoen og gjennom hele oppholdet i England.

Søknadsfrist: 10. april 2008.

Påmeldingsskjemaet finnes på www.aof.no eller [email protected] 

Prisen for kurset er kr. 48 850,- og inkluderer undervisning og materiell, opphold i familie i York og på hotell i Bradford samt transport til/fra flyplassen kursstedet i England. I prisen inngår også matpenger for å dekke lunsjer i York og lunsjer og middager i Bradford. Det som ikke dekkes i prisen er reisen Norge England, og eventuelt stipend for tapt arbeidsfortjeneste.

Det er opp til 12 plasser i hvert kurs. Vi tar forbehold om å få fylt opp ett kurs dersom det ikke er nok søkere for å fylle to. 

Har dere noen spørsmål, ta gjerne kontakt med Josephine Bakke, [email protected]  eller Mike Barker, [email protected].

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?