Garantilønnsordningen for 2008

Garantiordningen for 2008 skulle normalt medført et lønnstillegg fra 1. februar 2008. Partene har for 2008 imidlertid drøftet en eventuell spredning av årets garantitillegg på alle overenskomstens minstelønnssatser.

SAMFO og HK har som en følge av dette for 2008 inngått en intensjonsavtale. Med forutsetning om enighet, er man enige om å omregne garantitillegget til å gjelde fra 1. april 2008, altså samtidig med det ordinære tariffoppgjøret. Dette med tanke på å la garantiordningen for å hindre lavlønn få virkning for flere grupper.

For tariffoppgjøret 2008 vil dermed lønnsutviklingsgarantien komme på toppen av det generelle tillegget og eventuelle lavlønnstillegg.

Denne intensjonsavtalen gjelder kun for 2008-beregningen av garantiordningen, og avhenger av at partene blir enige om delingen.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?