Ny Hovedavtale mellom LO og FA

LO og Finansnæringens Arbeidsgiverforening (FA) er enige om ny Hovedavtale for LOs medlemmer i finanssektoren.

Det er kun to LO forbund; Handel og Kontor og Postkom som har medlemmer innenfor FAs område.

-Vi er fornøyd med å få på plass en ny Hovedavtale for våre medlemmer i finanssektoren. Vi har fått til flere forbedringer i avtalen, som for eksempel at forhandlinger om ny bedriftsavtale skal starte senest en måned før avtalens utløp. Vårt krav om dette var begrunnet i klager fra klubber som opplevde at bedriftene trenerte forhandlingene, sier LO-sekretær Trine Lise Sundnes.

LO har i en protokolltilførsel reagert kraftig på at FA ikke behandler LO likt med de andre arbeidstakerorganisasjonene når det gjelder regler om antall tillitsvalgte. LO får fastsatt antall tillitsvalgte på bakgrunn av antall LO medlemmer i bedriften, mens andre arbeidstakerorganisasjoner får antallet fastsatt på bakgrunn av antall egne medlemmer, LOs medlemmer og øvrige ansatte.

-Vi er misfornøyd med at FA fortsatt ikke vil likestille reglene om antall tillitsvalgte for LOs forbund med andre arbeidstakerorganisasjoner. Dette opplever vi som diskriminering av LOs medlemmer i finanssektoren, sier Sundnes.

LO avviste blankt kravet fra FA om å innføre begrensinger på hvem som kan tas ut i en eventuell streik. YS-forbundet Finansforbundet har gått med på dette kravet fra FA.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?