10.000 medlemmer ga penger til MOT

Handel og Kontor Region Midt-Norge opplever økt pågang og har nådd målet sitt om 10.000 medlemmer! Fordelene med å være organisert ser ut til å gå opp for flere og flere. Gode arbeidsforhold og riktig lønn er definitivt ikke utgått på dato.

Vi feirer at vi har nådd målet med å gi kr 10.000 til en svært dyktig organisasjon som gjør mye bra for ungdommen nemlig MOT, sier regionkontorleder Arve Renå.
– Stadig flere ansatte innen våre bransjer ser fordelene ved å være innenfor et slikt fellesskap som Handel og Kontor representerer. Lønn, arbeidstid og arbeidsmiljø er akkurat like viktig for dagens arbeidstakere som før. I årets lønnsoppgjør har videreføring av AFP ordningen stått sentralt i forhandlingene. Dette er nå sikret gjennom avtalen mellom LO og NHO.
 – Når vi i tillegg har lykkes med å få tidenes oppgjør i handelen, som gir de lavtlønnede som kvinner og ungdom et realt løft, så er både vi og medlemmene våre svært fornøyde. Begge oppgjørene er til uravstemning for endelig avgjørelse i disse dager. Vi opplever at dette styrker posisjonen vår og gjør det enda mer aktuelt å være organisert og tilknyttet en tariffavtale i årene som kommer, sier Arve Renå.
– Vi i MOT er takknemlig for all støtte som gjør at vi kan utføre det viktige holdningsskapende arbeidet vi gjør mot ungdom enda bedre! På vegne av MOT; tusen takk for pengene, sier Atle Vårvik, leder i MOT.

Fakta om MOT:
MOT er en ideell organisasjon som bevisstgjør ungdom til å ta valg som gjør at de mestrer livet. MOT driver holdningsskapende arbeid i skoler og på fritidsarenaen.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?