Hvordan vokser vi best?

Med bakgrunn i Kongressens vedtak om å gi tilbud om organisasjonsutvikling for tillitsvalgte, gjennomførte LO i 2004, 2005 og 2006 utviklingsprogrammet "Hvordan vokser vi best?" Disse programmene var en suksess som LO vil videreføre.

Den grunnleggende filosofien i programmet er at organisasjonsforandringer handler om hver og en av oss og hvordan vi samhandler med andre. Programmet vil åpne for nye måter å tenke rundt din egen situasjon og samspillet i fagbevegelsen.

Det er ikke et tradisjonelt kurs hvor deltakerne skal gjennomgå et pensum. I stedet vil programmet i sin helhet bli viet deltakernes egne problemstillinger. D.v.s. temaer eller utfordringer som deltakerne jobber med i hverdagen.

Programmet er beregnet på deg som er tillitsvalgt eller medarbeider i fagbevegelsen på alle nivåer.

Samlinger
Programmet består av 3 samlinger à 3 virkedager:
1. Samling: 1. 3. september 2008
2. Samling: 29. september. 1. oktober 2008
3. Samling: 22. 24. oktober 2008
Sted: LOs studie- og konferansesenter, Sørmarka

Det stilles krav til samtlige deltakere om tilstedeværelse på alle samlingene.

Påmelding sendes Laila Halvorsen innen 9. juni.
Sendes på e-post til [email protected].

Last ned fullstendig invitasjon ved å klikke på lenken i høyre meny

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?