LO-skolen Samfunn

LO-skolen Samfunn er modulen som setter søkelyset på forholdet mellom historie, politikk og samfunnsøkonomi. Kurset går over to uker på Sørmarka i tiden 06.10.-17.10. Legg merke til søknadsfristen, som er like over sommerferien.

Noen temaer som tas opp:
• Arbeiderbevegelsens historiske utvikling fra det norske bondesamfunnet via industrisamfunnet til servicesamfunnet

• Næringsutviklingen i Norge de siste to hundre år og spesielt forholdet mellom de dominerende økonomiske sektorer.

• De økonomiske sammenhengende mellom offentlig og privat sektor.

• Politiske systemer

• Norske politiske konfliktlinjer

• Utviklingen av velferdsstaten

• Makt og demokrati

• Mangfold og kollektiv

• Samfunnsøkonomiske begreper og sammenhenger

• Analysemetoder og modeller innen samfunnsfag generelt.

• Aktuelle problemstillinger og rammebetingelser innen norsk og internasjonal økonomi.

• LO som samfunnspolitisk aktør
Kurset går på Sørmarka i tiden 06.10 -17.10.2008
Søknadsfrist 04.08. 2008

Spørsmål kan rettes til:
Arthur Danielsen: [email protected]
Børre Solstad: [email protected]

Søknad sendes: AOF Norge, Youngs gate 11, 0181 OSLO
Faks: 23 06 12 80 epost: [email protected]

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?