LO-skolen Organisasjon

LO-skolen Organisasjon setter søkelyset på hvordan organisasjoner blir til og hvordan endringer skjer i disse. Organisasjoner er komplekse sosiale prosesser som er både stabile og i endring samtidig. LO er ikke noe unntak.

Kurset skal ta for seg det spesielle ved LO som organisasjon.

Det skal være rom for selvrefleksjon og anledning til å ta opp egne problemstillinger i løpet av kurset.

Kurset arrangeres i tidsrommet 17. 28. november 2008
på Sørmarka kurs- og konferansesenter.
Søknadsfrist: 8. september 2008

Spørsmål kan rettes til:
Mike Barker
[email protected]
Arthur Danielsen
[email protected]

Søknad sendes på eget skjema til:
AOF Norge, Youngs gate 11, 0181 Oslo,
Faks: 23 06 12 80
e-post: [email protected]

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?