Globaliseringskolen et nytt årlig internasjonalt kurstilbud

Kurset er et tilbud til tillitsvalgte på alle nivåer og er et samarbeid  mellom AOF Norge og Unite, Yorkshireregionen.

Dette er et nytt internasjonalt kurstilbud som bygger på to vellykkede prøvekurs som ble holdt i England i juni i år og i juni 2007 på Sørmarka. Det er en videreutvikling av kurset ´felleskurset for norske og britiske tillitsvalgte´. Behovet for internasjonalt samarbeid vokser i forbindelse med den stadig økende internasjonaliseringen av arbeidslivet og globaliseringen av kapital. Grensen mellom privat og offentlig virksomhet utviskes kontinuerlig slik at tillitsvalgte i nesten alle bransjer opplever samme behovet.

Globale utfordringer krever globale løsninger. Fagbevegelsen kan ikke drive effektivt arbeid uten internasjonal kommunikasjon og internasjonalt samarbeid. Målet med skolen er å bygge bro mellom naboer for å fordype seg i disse utfordringene, for å sammenlikne de ulike faglige kulturene og for å utforske fellesløsninger.

Kurset er et tilbud til tillitsvalgte, på alle nivåer, som i sin situasjon som tillitsvalgt opplever et behov for å utforske internasjonale relasjoner. Det kan være:
• tillitsvalgte i internasjonale konsern
• tillitsvalgte på flerspråklige arbeidsplasser
• tillitsvalgte som er engasjerte i internasjonalt arbeid
• tillitsvalgte med en alminnelig interesse i globalisering og fagbevegelsens muligheter framover

Kurset er et samarbeid mellom AOF Norge og Unite, Yorkshireregionen. Kurset varer ca. 1 uke og alternerer mellom Norge og Yorkshire. Kurssted i Norge og Yorkshire kan variere og velges i forhold til temaene som skal behandles. Skolen er satt sammen av norske deltakere og deltakere fra det britiske forbundet Unite. Veiledere fra AOF Norge er med under hele kurset.

Deltakerne skal ha en god muntlig framføringsevne på engelsk og kunne delta i samtaler og diskusjoner om de ulike temaene på kurset. Det er ikke krav til forkunnskaper om fagbevegelsens spesifikke ordforråd eller til skriftlig formuleringsevne på engelsk.

Det sosiale aspektet i kurset betyr at det er mulighet for å praktisere engelsk muntlig gjennom hele oppholdet, om det er i Norge eller Yorkshire.

Temaer som tas opp på kurset kan variere fra år til år og ses i sammenheng med aktuelle problemstillinger. Temaene kan være innenfor følgende områder:
• Fagbevegelsens struktur og organisering i Norge og Storbritannia
• Det politiske systemet i Norge og Storbritannia
• Globalisering, arbeidsinnvandring og sosial dumping
• Forholdet mellom fagbevegelsen og politiske partier i Norge og Storbritannia
• Internasjonale og globale strategier i fagbevegelsen
• Livslang læring og fagbevegelsen i Norge og Storbritannia

Det blir lagt inn besøk på arbeidsplasser, i fagforbund og fagbevegelsens skoler der hvor det er relevant og hensiktsmessig.

Tid: mandag 27. april 2009 torsdag 30. april 2009
Sted: Trondheim

Rammeprogrammet til neste års kurs blir lagt ut på AOFs nettside www.aof.no under "Informasjon" i oktober/november.

Søknadsskjemaet finner du på AOFs nettside under "Toppskolering".
Søknadsfristen for skolen er satt til 17. januar 2009

Der er ca. 8 plasser på kurset.

Kursansvarlig Josephine Bakke [email protected]

Har du spørsmål, ta kontakt med Josephine Bakke, [email protected]
eller Mike Barker, [email protected].

 

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?