HK støtter TV-aksjonen

HK, LO og flere av forbundene støtter Blå Kors som er tildelt årets nasjonale TV-aksjon søndag 19. oktober. Innsamlingsaksjonen går til hjelp for barn som lider under voksnes rusmisbruk.

Saken ble behandlet på HKs Forbundsstyremøte onsdag 15. oktober, og det ble der vedtatt at HK gir 20.000 kr til TV-aksjonen.

Blå Kors mener det er nærmere 120.000 norske barn som trenger hjelp til å få en bedre oppvekst og et bedre utgangspunkt for voksenlivet. Midlene fra TV-aksjonen skal gå til en rekke ulike prosjekter i og utenfor Norge:

• Norske barn skal få den hjelpen de trenger
• Skape større åpenhet om rusmisbruk og kjennskap til hjelpemuligheter
• Hindre at rusmisbruk går i arv
• Skape bevissthet om konsekvenser rusmisbruk har på barn
• Støtte og drifte prosjekter blant annet i Ukraina, Brasil, India og Lesotho
LO støtter aksjonen med 300.000 kroner, mens Fagforbundet gir 100.000 kroner. Fellesorganisasjonen gir en krone pr. medlem, til sammen 23.300 kroner.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?