Kurs om sosial dumping

LO Huset Gardermoen og AOF Romerike inviterer deg til å delta på et helt nytt motokurs i emnet om sosial dumping.

Kurset skal være på LO-Huset Gardermoen.
Mandag 27., tirsdag 28. og onsdag 29. oktober 2008 kl 09.00 16.00.

Kurset skal gi medlemmer og tillitsvalgte kjennskap til bestemmelsene som regulerer innvandring til Norge av arbeidstakere fra de nye EU landene

Vi vil få kjennskap til:
Relevant lovverk
Relevante kilder på internett
Relevante bestemmelser
Og kunne:
Ta initiativ til praktisk handling når sosial dumping avdekkes
Identifisere og ta i bruk tiltak mot sosial dumping
Definere begrepet sosial dumping i praktisk sammenheng
Ha motivasjon til å delta aktivt i kampen mot sosial dumping

Du må ta kontakt med ditt eget forbund og få godkjent kurset og underskrevet og stemplet søknadsskjemaet før du sender det til 
LO Huset.

Forbundet ditt utbetaler stipend for kursene hvis du ikke får permisjon med lønn. Reiseutgiftene på billigst måte blir også dekket.

Søknadsfrist fredag 17. oktober 2008.

Send skriftlig søknad til:
LO Huset Gardermoen
Postboks 80
2061 Gardermoen
Faks: 63929168
e-post [email protected]

Søknadsskjema finner du ved å klikke på lenke i høyre meny.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?