Endring i vilkårene for LOfavør Grunnforsikring

Det er vedtatt endringer i vilkårene for LOfavør Grunnforsikring, gjeldende fra 1. januar 2009.

For deg som medlem av LOfavør Grunnforsikring har endringene i de nye vilkårene gjeldende fra 1.1.09 ingen praktiske konsekvenser, med et unntak: Din ektefelle/samboer har fra 1.1.09 ikke lenger rett til fortsettelsesforsikring dersom ekteskapet/samboerforholdet oppløses. Du som medlem av LOfavør Grunnforsikring har fremdeles rett til fortsettelsesforsikring etter de nærmere bestemmelser i forsikringsvilkårene.

Nye vilkår fra 1.1.09 kan du finne ved å gå inn på www.lofavor.no, eller kontakte din lokale SpareBank 1 bank.

Ny erstatningspraksis for yrkesaktive medlemmer med fast bostedsadresse utenfor Norden
Yrkesaktive medlemmer av LOfavør Grunnforsikring som har fast bostedsadresse utenfor Norden, vil fra og med 1.1.09 ha rett til doble forsikringssummer i henhold til gjeldende forsikringssumtabell.

Den nye erstatningspraksisen beskrevet ovenfor er foreløpig kun en forsøksordning for 2009.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?