LO gratulerer amerikansk fagbevegelse

Amerikansk fagbevegelse har gjort en stor innsats i valgkampen og bidratt sterkt til at Barack Obama er blitt USAs nye president. I dag har jeg sendt mine beste gratulasjoner til vår søsterorganisasjon i USA, AFL-CIO, sier Roar Flåthen.

Tiden med Bush har ført til en svekkelse av amerikansk fagbevegelse. Den sosiale dialogen har stoppet opp, lønningene har stått på stedet hvil, og faglige og sosiale rettigheter er ikke blitt ivaretatt.
– Jeg har tro på et fruktbart samarbeid mellom den nye presidenten og amerikansk fagbevegelse, et samarbeid som heiser fanen for faglige rettigheter i USA, avslutter Flåthen.

 

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?