Pensjonsreformen – utsatt iverksettelse av AFP

Partene har i brev fra statsministeren blitt varslet om at regjeringen i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet foreslår å utsette iverksettelsen av fleksibel alderspensjon fra folketrygden til 1. januar 2011.

Forskyvningen av fleksibelt uttak innebærer at innfasingen av ny AFP må justeres for 1948-kullet, ved at de som tar ut pensjon i 2010 får AFP beregnet etter dagens regler. Regjeringen legger opp til at personer født i 1948 skal få ny AFP dersom pensjonen tas ut etter 1. januar 2011.

Regjeringen er innstilt på å vurdere tilpasninger i regelverket for personer som har rett til dagens AFP, dvs. personer i årgangene 1944-1947, samt de i 1948-årgangen som tar ut AFP i 2010. Hensikten er å styrke disse personenes mulighet til å kombinere arbeid og pensjon.

Partene har i protokoll av 14. oktober 2008 tatt utsettelsen til etterretning.

Brev fra LO, statsministeren og protokoll mellom LO og NHO kan lastes ned i sin helhet ved å klikke på lenken i høyre meny.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?