Stoltenberg om finanskrisen

Statsminister Jens Stoltenberg kom med refleksjoner angående finanskrisen på et frokostmøte i Folkets Hus 6. november.

Både LO, forbundene og andre aktører innenfor fagbevegelsen var invitert til møtet.

Stoltenberg hadde tre refleksjoner angående krisen:

• Finanskrisen er en lenge varslet krise som kom overraskende. Her kom han inn på finansuroen i USA som den største årsaken.
• Det enorme omfanget av krisen med store fall i både børs- og boligpriser.
• Markedet kan ikke overlates til seg selv. Markedet kan ikke styre, men må styres.

Av hvilke virkemidler vi kan møte finanskrisen med nevnte Stoltenberg følgende:

• Internasjonalt tiltak. Vi må samarbeide om regler og kontroll av markedet. Dette kan oppnås ved tilsyn, kontroll og utarbeiding av standarder for særlig kapitalmarkedet. Dette bør gjøres av en uavhengig institusjon.
• Budsjettpolitikken.
• Bankpakken.
• Rentepolitikken, som for øvrig bør være førstelinjeforsvaret.

I tillegg la statsministeren vekt på at på grunn av usikkerheten rundt utviklingen er det viktig at man har høy beredskap, høy vilje til å handle og å handle raskt. Man vet i dag for lite om det langsiktige bildet.

 

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?