Streiken ved Fjordn Blomster avsluttet

Etter tre dager med konflikt undertegnet arbeidsgiver tariffavtalen mandag ettermiddag.

Kravet om tariffavtale ble først fremsatt i august etter at de ansatte i bedriften organiserte seg i Handel og Kontor. Arbeidsgiver nektet å undertegne avtalen, og etter at meklingsmøtet forrige uke heller ikke førte fram, gikk de ansatte ut i streik fredag.

Leder av Vestlandet HK, Sonja Hjelvik, og regionkontorleder Jan Arve Sundli hadde mandag et møte med arbeidsgiver, og etter et par timer ble altså tariffavtalen endelig undertegnet.

De ansatte er glade og lettet over at streiken er over og er nå tilbake i full jobb.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?