Fanemarkering mot klasebomber

Den historiske forbudet mot klasebomber underskrives i Oslo 3. desember. I den forbindelse har Norsk Folkehjelp invitert fagbevegelsen i Oslo til å delta med sine faner.

Norge har vært en pådriver i arbeidet med å få til en konvensjon mot klasebomber. Klasebomber som er blitt liggende udetonert etter kriger har tatt livet av og lemlestet mange. Bare etter den korte krigen i Libanon i 2006 har Norsk Folkehjelp ryddet over 150.000 klasebomber.

Klasebombekonvensjonen undertegnes av 107 land i Oslo Rådhus den 3. desember. LO i Oslo oppfordrer alle LO-forbund og foreninger, samt alle LO-medlemmer, å slutte seg til markeringen ved Norsk Folkehjelps stand i borggården ved Oslo Rådhus den 3. desember mellom kl. 17.30 til 18.30.

Program for dagen:
08-19: TELTLANDSBY MED STANDS, UTSTILLINGER OG AKTIVITETER FORTSETTER
09-18: FOTOUTSTILLINGENE "Make it Happen" og "What Remains" I RÅDHUSGALLERIET
v/Werner Anderson for Norsk Folkehjelp og Alison Locke og Chris Anderson for Landmine
Action
17.30-19.00: KONSERT OG APPELLER MED:
Åge Aleksandersen og Michael Wiehe, Ingrid Olava, Shaun Bartlett, St. Halvardsgutttene,
Jocelyn B Smith med Bøler Barnekor

18.00: Vær der og ta imot og gratuler utenriksministrene og diplomatene fra hele verden som kommer ut fra Rådhuset etter å ha undertegnet avtalen.

UTENRIKSMINISTER JONAS GAHR STØRE HOLDER APPELL FRA SCENEN

For mer informasjon, se www.folkehjelp.no.

 

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?