Forbudet i havn nå må vi fjerne bombene

Onsdag 3. desember i Oslo sluttet nesten hundre land seg til den historiske avtalen som forbyr klasevåpen. For Norsk Folkehjelp har jobben imidlertid bare så vidt begynt – ryddingen av klasebomber verden rundt skal intensiveres.

Avtalen forbyr bruk, produksjon, salg og lagring av klasebomber og forplikter landene til å gi ofrene assistanse og rydde land for gjenværende klasebomber. Den nye avtalen pålegger også myndighetene å gi hjelp til ofre og rydde klasebombeinfisert land.
Opp mot femti utenriksministre, forsvarsministre og andre ministre var samlet i Oslo og demonstrerte med sitt nærvær en politisk forpliktelse på høyt nivå. 18 av 26 NATO-land signerte avtalen, inkludert Storbritannia, Frankrike og Tyskland. I tillegg signerte de fleste land i Afrika og Latin-Amerika, samt de landene som har et klasebombeproblem, som Laos og Libanon. Når 30 land har ratifisert avtalen, vil den tre i kraft.
Denne avtalen viser hva vi kan oppnå når stater og sivilsamfunn samarbeider, sier styreleder i Cluster Munition Coalition og rådgiver i Norsk Folkehjelp, Grethe Østern. Denne avtalen er en seier fordi den gir en klar forpliktelse til land om å hjelpe ofrene, rydde land og ødelegge lagre, slik at dette våpenet aldri mer kan bli brukt igjen.
En firedel av ofrene er barn
På samme måte som avtaler mot bruk av kjemiske og biologiske våpen og forbudet mot antipersonellminer, forbyr også denne avtalen en hel kategori av våpen. I over 40 år har klasebomber drept og såret sivile under og etter konflikter. Ueksploderte klasebomber fortsetter å drepe i dager, måneder og tiår etter konflikten. Titusener av sivile fra hele verden har blitt drept eller lemlestet. I gjennomsnitt er en firedel av ofrene for klasebomber barn.
Talsmann for CMC, Branislav Kapetanovic, er selv bundet til rullestolen på grunn av en klasebombeulykke.
Arbeidet for et forbud har gitt meg en grunn til å leve. Jeg har kunnet kjempe mot det som brakte så mye lidelse inn i livet mitt, det som tok mine armer og ben, mitt håp, sier han. Kapetanovic ble skadet i november i 2000 mens han ryddet klasebomber etterlatt av NATO i Serbia. For oss betyr ikke dette slutten på vår kamp. Vi må fremdeles passe på at avtalen iverksettes og at midler blir tilgjengelig for dem som trenger det, legger han til.
Klasebombeforbudet setter en rekordhøy standard innenfor internasjonal rett når det gjelder assistanse til ofre og lokalsamfunn. Avtalen forplikter land å ødelegge sine lagre innen åtte år og å rydde land innen ti år.
Norsk Folkehjelp vil intensivere arbeidet med å rydde klasebomber neste år. Du kan støtte Norsk Folkehjelps arbeid ved å kjøpe julegaver på www.symbolskegaver.no Norsk Folkehjelp tilbyr i år nye julegaver som Fjern en klasebombe og bestselgerne Minefri skolevei og Tren en minehund.

Du kan signere Folkets klasebombetraktat på www.klasebomber.no.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?