Rødgrønn ekstrabevilgning til fagbevegelsens folkehøgskole i Genève

Det rødgrønne flertallet i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget har vedtatt en ekstrabevilgning til Den nordiske folkehøgskolen i Genève på kroner 400 000. Siden 1931 har tillitsvalgte i fagbevegelsen fått tilbud om kursing i internasjonale arbeidslivsforhold, knyttet opp mot årskonferansen i ILO.

Genèveskolen er et viktig tilbud til aktive fagforeningsmedlemmer. Globaliseringen av arbeidslivet er sterkere enn noen gang. Derfor er det viktig at tillitsvalgte innen fagbevegelsen har innsikt i internasjonale arbeidslivsforhold, sier Stortingsrepresentant Anna Ljunggren fra Arbeiderpartiet.

Fagbevegelsen er en viktig ressurs i den nordiske velferdsmodellen. Kurset i Genève gir deltakerne innsikt i og kontakt med organisasjoner som arbeider med sentrale internasjonale spørsmål, avslutter Ljunggren.

Lederen i Genèveskoleforbundet, Ronald Bradal, kommer med følgende uttalelse: Interesseorganisasjonen for tidligere elever ved Genèveskolen, Nordisk Geneèveskoleforbund, er svært takknemlig for den velviljen som Anna Ljunggren og hennes stortingskolleger har lagt for dagen overfor Genèveskolen. Genèveskolen er et kurs som er knyttet opp mot FNs organ ILO. Vi mener dette kurset gir en kunnskap som blir stadig viktigere, ikke minst sett i lys av dagens økonomiske krise. Bevilgningen er derfor viktig og rettet mot et meget nyttig tiltak.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?