Seminar angående oppsigelser og permitteringer – Hva kan HK gjøre?

I lys av finanskrisen og endrede økonomiske fremtidsutsikter benytter mange virksomheter seg nå av muligheten til å iverksette ulike tiltak for å rasjonalisere driften. Svært ofte blir det besluttet å gå til oppsigelser eller permitteringer av de ansatte. For at de tillitsvalgte skal være best mulig forberedt i tiden som kommer inviterer Handel og Kontor Region Øst alle regionens tillitsvalgte til et seminar for å gå igjennom hvilke rettigheter som finnes i slike tilfeller og hvordan tillistvalgte bør forholde seg i slike situasjoner.

Temaer som vil bli tatt opp er blant annet:
– Hvordan få til en god prosess ved omstillinger og eventuell nedbemanning?
– Hvilke muligheter har de tillitsvalgte for å unngå at bedriften går til oppsigelser?
– Bruk av hovedavtalen ved oppsigelser og permitteringer Hvordan bør HK-klubben gå fram?
– Arbeidsmiljølovens bestemmelser
– Hvilke kriterier og prinsipper skal legges til grunn ved oppsigelser?
– Presentasjon av HKs kokebok for tillitsvalgte ved oppsigelser og permitteringer
– Hvilke rettigheter og muligheter ligger i HK-medlemskapet?

I tillegg til interessante innledninger vil det bli rikelig anledning for diskusjon og erfaringsutveksling om ulike problemstillinger som er ute på arbeidsplassene.

Tid: Onsdag  14. januar 2009, kl 10.00 – 15.00
Sted: HK region Øst sine lokaler, Youngstorget 2 B
Påmeldingsfrist: mandag 5. januar 2009

Seminaret vil bli fylt opp forløpende etter første-mann-til-mølla-prinsippet. Derfor er det viktig at de som ønsker å delta melder seg på så raskt som mulig. Dersom det viser seg å være stor pågang vil Handel og Kontor Region Øst arrangere nye tilsvarende seminarer. Seminaret starter klokken 10.00 og avsluttes ca kl 15.00 og det vil bli servert lunsj midt på dagen.

Vi ber deg fortrinnsvis søke permisjon med lønn, ved trekk i lønn dekker HK tapt arbeidsfortjeneste. HK dekker reiser for alle deltakere. Vi gjør oppmerksom på at det kun er Region Øst sine tillitsvalgte som kan melde seg på dette seminaret.

Spørsmål om seminaret kan rettes til regionsekretær Torbjørn Brox Rognmo [email protected] / 92296428

Påmelding til kurset sendes til
HANDEL OG KONTOR REGION ØST
Telefon: 23 06 11 86   Faks: 23 06 11 38  E-post: [email protected]

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?