HKs Utdanningsfond nye retningslinjer

HKs Forbundsstyre vedtok i sitt møte den 21. januar nye retningslinjer for HKs Utdanningsfond. Den største endringen er i satsene til fondet, som nå er lagt på linje med LOs Utdanningsfond. Det er også lavere krav for lengde på medlemskapet for de som tar fagbrevutdanning.

HKs Utdanningsfond har til formål å støtte opplæringstiltak og kompetanseutvikling for medlemmer og tillitsvalgte.

Alle ordinære medlemmer og lærlingmedlemmer, som har vært sammenhengende medlem de siste 12 måneder, har rettigheter i fondet. De medlemmer som tar fagbrev etter Lov om utdanning § 3-5 har rettigheter i fondet etter at første måneds kontingent er betalt. I tillegg har HK-medlemmer med mer enn 3 års sammenhengende LO-medlemskap rettigheter i fondet. Medlemmet må være à jour med kontingenten. Elev- og studentmedlemmer har ikke rettigheter i fondet.

Medlemmene må opprettholde sitt ordinære medlemskap i forbundet under utdanningen, samt være à jour med kontingentinnbetalingen.

Det er laget nye satser for tilskudd fra fondet, disse er som følger:

1. Helårsutdanning         Inntil kr. 12.000,-
2. Fagbrevutdanning      Inntil kr.   8.000,-
3. Andre korte kurs       Inntil kr.   8.000,-
4. EDB/IKT kurs             Inntil kr.   4.000,-

Søknadsfristene er fortsatt 15. februar og 15. oktober. Søknadene blir behandlet etter at fristen er utløpt.

Utover dette er det kun mindre endringer i retningslinjene. Disse kan for øvrig lastes ned i sin helhet ved å klikke på lenken i høyre meny.

Retningslinjene trer i kraft umiddelbart, alle søknader til fristen den 15. februar blir derfor behandlet etter de nye reglene.

For ytterligere informasjon, ta kontakt med Handel og Kontor, tlf. 23061180.

 

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?