Regjeringens pakke for økt sysselsetting

Handel og Kontor i Norges kommentarer til Regjeringens pakke for økt sysselsetting.

Handel og Kontor i Norge er fornøyd med sysselsettingspakken som Regjeringen i dag har lagt fram. 20 milliarder ekstra kroner i tillegg til et svært offensivt statsbudsjett som trådte i kraft 1. januar i år.

Vi er særs fornøyde med at det blir 6000 nye tiltaksplasser. Det betyr 6000 færre ledige hender og 6000 flere som vil ha økonomi til å være med på å holde hjulene i gang. Sammen med rentenedgangen bidrar dette til å holde kjøpekraften oppe, dette er bra for våre medlemmer i handels- og servicesektoren.

Regjeringen vil bekjempe arbeidsløsheten ved å ruste opp landet vårt. Pusse opp og bygge nye skoler, sykehjem og kirker. Vedlikeholde og investere i jernbane, veier og havner. Dette gjøres i offentlig regi, men vi i privat sektor vil dra godt nytte av dette. Det er privat sektor som i all hovedsak utfører disse prosjektene.

Vi oppfordrer arbeidsgiverne til å sette seg godt inn i de tiltakene som Regjeringen har kommet med og aktivt ta i bruk disse, vi kan nevne 3 ¼ milliarder kroner til målrettede skattelettelser for næringslivet. Skulle nedbemanning fortsatt være nødvendig ,må dette drøftes nøye med de tillitsvalgte og gjennomføres på en slik måte at de berørte får komme inn under sysselsettingstiltakene. Vi kan også nevne tiltak som karensdagene for arbeidsgiver som endres fra 10 til 5 dager, og adgangen for permittering som økes fra 30 til 42 uker.

Vi forutsetter at regjeringen vil følge situasjonen nøye framover og komme med nye "pakker" etter hvert som behovene måtte melde seg.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?