LO fornøyd med Bankpakke II

LO skriver på sin hjemmeside at de ønsker regjeringens forslag til Bankpakke II velkommen. LO-leder Roar Flåthen sier dette er en helt nødvendig oppfølging av bank- og finanstiltakene fra før jul.

I følge Flåthen viser dette at Regjeringen har handlekraft. Han sier videre at det er viktig å følge iverksettingen av tiltakene og deres virkning for arbeids- og næringsliv. Til sammen vil tiltakene være et godt bidrag både overfor de store bedriftene og overfor bankene. LO forventer at låne- og kredittmarkedet vil normalisere seg, og at både bedrifter og privatpersoner kan få lån og kreditter til normale vilkår.

Roar Flåthen ser ikke bort fra at det kan være nødvendig med flere tiltak, og sier at Regjeringen må starte forberedelsen av nye innsatser som kan vise seg aktuelle, f.eks i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

Betingelsene knyttet til begrensning av utbytte og lederlønn er i følge LO-lederen helt nødvendige. – Den ferske statistikken som viser lederlønnsvekst i bankene skyhøyt over alle andre dokumenterer nødvendigheten av dette. Lønnssystemene må inngå som et helt sentralt tema i den av LO foreslåtte finanskommisjonen. Belønningssystemenes usunne påvirkning av finansmarkedenes virkemåte må trolig ta en viktig del av skylda for finanskrisen, sier Flåthen.

Les mer om innholdet i Bankpakke II, samt reaksjoner fra fagbevegelsen, opposisjonen og næringslivet på www.frifagbevegelse.no.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?