Ny stipendordning for høyere utdanning

Handel og Kontor lanserer en helt ny stipendordning for sine medlemmer. Man kan få inntil 37.500 kroner i stipend for et deltidsstudium og 50.000 kroner dersom de tar utdanningen på fulltid.

Økonomi kan ofte være bremseklossen når du tenker på å ta videre utdanning som voksen. HK vil gjøre terskelen lavere med den nyetablerte ordningen med stipend for høyere utdanning. Stipendene er først og fremst forbeholdt dem som tar utdanning som gir studiepoeng. Ordningen kommer spesielt de landtidsutdannede HK-medlemmene til gode.  

Utdanningen skal være av høyere art for å få denne typen stipend. Støtte til fagbrevutdanning og andre kurs kan man få via det ordinære utdanningsfondet. 

Det er utarbeidet klare retningslinjer for stipendordningen. Det er et absolutt krav om at søkerne må ha vært ordinære medlemmer i minst ett år og at de fortsetter å betale sin kontingent under utdanningen. 

Det ytes bare støtte til kurs og fag som ligger innenfor HKs organisasjonsområde. Den første søknadsfristen er 1. juni 2009. Stipendordningen for høyere utdanning er i første omgang en prøveordning på ett år. 

For fullstendig oversikt over hva som dekkes, hvem som kan søke, frister og alle andre bestemmelser om stipendordningen, klikk deg inn på lenke i høyre meny. Her finner du også søknadsskjemaet som skal benyttes. 

Spørsmål om ordningen kan rettes til Jostein Antonsen eller Gry Amundsen ved HKs avdeling for informasjon, organisasjon og samfunnskontakt.

Kontaktinformasjon:
[email protected], tlf. 23061199.
[email protected], tlf. 23061165.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?