Takk for støtten til Gaza!

Tusen takk for bidraget i forbindelse med vår innsamlingsaksjon til Gaza. Vi har til nå fått inn over 5 millioner kroner fra blant andre forbund, foreninger, lag, politiske partier og egen organisasjon. Norsk Folkehjelp setter svært stor pris på støtten, og hjelpen er helt nødvendig for vårt arbeid med gjennoppbygging av Gaza.

Skadene er massive. Rundt 20 000 hjem er delvis helt ødelagt i krigen. Norsk Folkehjelp er i gang med å hjelpe folk som har mistet det aller mest nødvendige under krigshandlingene. Under krigen ble blant annet næringsvirksomhet, jordbruk og fiskeri hardt angrepet. En viktig del av vår nødhjelpsinnsats vil være å bidra til at lokalbefolkningen kan komme i gang igjen i disse sektorene. Samtidig er det en stor oppgave å bidra til at alle som er sterkt traumatisert av mange år med konflikt og vold, særlig barn og ungdom, kan få en så normal hverdag som mulig.

I bomberegnet ble mange eksplosiver liggende igjen som blindgjengere. De utgjør en stor fare for sivilbefolkningen, blant annet når de leter etter sine eiendeler i det som var deres hjem. Det har allerede skjedd flere ulykker der barn og voksne har blitt drept. Norsk Folkehjelp bidrar nå med ekspertise for å få ryddet de livsfarlige blindgjengerne.

Våre ansatte på Gazastripen vurderer løpende hvor innsatsen skal settes inn. Sammen med våre lokale palestinske partnerorganisasjoner trapper vi nå opp innsatsen, konsentrert om:

  1. Distribusjon av kjøkkenutstyr og annen nødvendig hjelp til familier som har mistet hjemmene sine
  2. Reparasjon av fiskebåter og rehabilitering av rasert jordbruksland
  3. Psykososiale tiltak for skoleelever
  4. Rydding av eksplosiver

Fremdeles er våpenhvilen svært skjør, og avstengningen av Gazastripen er fremdeles ikke opphevet. Politisk press må til for å åpne grensene slik at befolkningen kan gjenbygge samfunnet sitt.

Kirsten Belck-Olsen er Norsk Folkehjelps stedlige representant på Gazastripen. I hennes blogg på www.folkehjelp.no kan dere følge hverdagen i Gaza. Hun skriver blant annet at selv om de materielle skadene er mest synlige, er sårene inne i folk enda verre. Kirsten og våre åtte lokale medarbeidere tror behovet for støtte vil være stort på Gazastripen over lang tid.
Igjen, tusen takk for deres bidrag.

Med vennlig hilsen
Norsk Folkehjelp

Petter Eide /s/
Generalsekretær

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?