Funksjonshemmet i arbeid – hvordan finne løsninger i bedrift

En arbeidsgruppe bestående av representanter for LO og NHO har utviklet perm om "Retningslinjer for oppfølging av sykefravær hvordan finne løsninger i bedrift".

Målet er å gi råd og veiledning til bedrifter som ønsker å legge til rette for å ansette eller beholde medarbeidere med redusert funksjonsevne. 

Hovedtema i permen er:
• Råd og veiledning til bedrifter som ser mulighetene for medarbeidere  med redusert funksjonsevne og som ønsker å legge til rette for at flere funksjonshemmede kan komme i jobb

• Lederes ansvar for å legge til rette for funksjonshemmede medarbeidere

• Tillitsvalgte, verneombud og medarbeideres rett og ansvar for medvirkning

• Myndighetenes ansvar og virkemidler
Her kan du laste ned permen.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?