LO er fornøyd med den nye byggherreforskriften

LO er glad for at Regjeringen har den holdningen at sosial dumping ikke skal aksepteres.

Vi er svært positive til den nye byggherreforskriften som lanseres i dag. Det er etter vår vurdering både rett og rimelig at byggherren kan gjøres ansvarlig dersom reglene ikke overholdes. Forskriften krever også at det skal prosjekteres for sikker utførelse, noe som vil bety et langt skritt framover for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet. Sammen med alle de andre tiltakene Regjeringen har fått vedtatt står vi nå bedre rustet enn noen gang i kampen mot sosial dumping, sier LOs nestleder Tor-Arne Solbakken i en pressemelding.

Les mer om saken her.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?