Et godt budsjett for arbeid, velferd og miljø

Regjeringen la i dag fram statsbudsjettet for 2010. Et godt budsjett for arbeid, skole, omsorg og miljø framfor skattelette. Regjeringens hovedmål er å sikre fortsatt lav arbeidsledighet i Norge, og budsjettforslaget for 2010 er et godt grunnlag for oppgang i norsk økonomi framover.

Handel og Kontor i Norge er godt fornøyd med profilen i budsjettet for 2010. Det er fortsatt  nødvendig å ha hovedfokuset på sysselsettingsutfordringen sier nestleder Peggy Hessen Følsvik. Krisehåndteringen som regjeringen satte i gang høsten 2009 var nødvendig og har vært en suksess. Arbeidsledigheten er fortsatt lav i Norge, om lag 3 %. Sammenligner vi oss med resten av Europa har vår ledighet økt minst, i Europa er den om lag 10 %. Men krisa er ikke over, det forventes fortsatt stigende ledighet og derfor er det viktig med et målrettet budsjett.

Regjeringen legger opp til lettelser i formuesskatten med 760 millioner kroner. Dette gjøres med en mer rettferdig verdisettingsregler for bolig og ved å øke bunnfradraget i formueskatten vesentlig. Noe som vil innebære at 120 000 færre personer vil betale formueskatt.

Regjeringen foreslår fortsatt satsning på samferdsel, skole, klima, helse og forskning. Dette er viktige områder for våre medlemmer sier Følsvik.

Les mer om statsbudsjettet på regjeringens nettsider.

Hei, jeg heter Sidsel. Hva kan jeg hjelpe med?